All posts in category עובדים זרים

העסקת עובד זר סיעודי

במדינת ישראל מועסקים כ-200 אלף עובדים זרים, כאשר כמחציתם נכנסו לארץ מתוקף אשרת עבודה, והאחרים, הגיעו לארץ באמצעות אשרת תייר. העובדים הזרים משמשים כשכירים בתחומי תעסוקה שונים כגון: חקלאות, בנייה וסיעוד, ותפקידם העיקרי הוא למלא אחר הצרכים הפיזיים והטכניים הנדרשים באותו התחום. במאמר זה, נענה על שאלות נפוצות הנוגעות להעסקת עובד זר סיעודי בקרב הקשישים […]