All posts in category סיעוד

הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי

לא לחינם בוחרים אנשים רבים לרכוש באופן פרטי ביטוח סיעודי. ביטוח זה הינו בעל משמעות רבה עבור אנשים שהגיעו למצב שבו הם מתקשים או אפילו לא יכולים לבצע באופן עצמאי פעולות פשוטות ויום יומיות. מצב כזה, יש לומר, מאפיין לא רק אנשים בגיל השלישי אלא גם אנשים צעירים שחלו או נפצעו. את האנשים שרוכשים פוליסת […]

ההבדל בין סיעודי לסיעודי מורכב

הבדל בין סיעודי לסיעודי מורכב ישנן מספר הגדרות תפקודיות אותן קבע המוסד לביטוח לאומי. תפקידן העיקרי של הגדרות אלו הוא להתאים את מגוון השירותים הניתנים לקשישים, אל היכולת התפקודית שלהם. בין שירותים אלו: מסגרות דיור (דיור מוגן, דיור תומך, בתי אבות על סוגיהם השונים), העסקת עובד זר סיעודי או מטפל סיעודי מטעם חוק סיעוד, קבלת […]

התמודדות משפחה עם קרוב סיעודי

משפחה נמדדת במצבי משבר. כאשר אחד מבני המשפחה הופך סיעודי, מדובר ברגע משברי המשפיע על כל המשפחה, החל מהנכדים והילדים, וכלה בהורים. במאמר זה נתמקד באופן בו המשפחה מתמודדת ברגע בו אחד הקרובים התלויים בה הופך להיות קשיש סיעודי. התמודדות רגשית התמודדות המורכבת ביותר היא ההתמודדות הרגשית. בני המשפחה עלולים לחוש תחושות של חשש, אשמה, […]

סיעוד

רבים מבני גיל הזהב מאבדים את יכולותיהם הפיזיות או המנטליות ונזקקים לסיוע סיעודי. תשושי נפש, נכים וקשישים שאיבדו את עצמאותם, זכאים לקבלת סיוע מהמדינה ומימון מלא או חלקי של העזרה הסיעודית. הקשישים ובני המשפחה לא צריכים להתמודד לבד מול הגורמים הבירוקרטים. ניתן לפנות לשרותי הרווחה במקום המגורים ולקבל סיוע בהשגת הזכויות ובהתמודדות מול הרשויות מעובד […]

בית אבות סיעודי

הזקנה היא שלב בחיים המעלה חששות וסימני שאלה רבים. כיום, עם התקדמות הרפואה וחידושי המחקר, תוחלת החיים עלתה בצורה ניכרת ועמה עלה גם פרק הזמן של הטיפול הסיעודי לו נזקק הקשיש. מצב סיעוד הינו מצב שאינו קל הן לקשיש עצמו והן לבני המשפחה הסובבים אותו. מה קורה כשמתהפכים התפקידים והילדים הופכים להיות ההורים של הוריהם? […]