All posts in category חוק ומשפט

חוקים להגנת הקשישים

כעם אשר כנר לרגליו עומדים הפסוקים "והדרת פני זקן" ו-"לפני שיבה תקום", יש לנו מחויבות עמוקה ושורשית להגן על קרובינו הקשישים בכל צורה ובכל דרך, על מנת להשיב להם, ולו במקצת את מה שנתנו לנו הם, עת היו צעירים. במדינת ישראל, מחויבות זו מעוגנת בכנסת ובאה לידי ביטוי במבחר חוקים והצעות חוק. במאמר זה נסקור […]