All posts in category זכויות

זכותי להקלות מהמדינה – על זכויות קשישים

הצעת חוק חדשה שאושרה בסוף שנת 2010, מחייבת כל משרד ממשלתי או גוף ציבורי ליידע את הקשישים על זכויותיהם המגיעות להם על פי חוק. החוק, אשר נקרא לעת עתה "חוק היידוע" הועלה כאשר התברר כי קשישים רבים אינם מודעים להטבות ולזכויות המגיעות להם, ועל כן הם לא ממשים אותם, ומרגישים לעיתים תחושת קיפוח. הצעת חוק […]