All posts in category דיור מוגן

דיור מוגן בבית – ליהנות מכל העולמות!

בעבר, אנשים שהגיעו לגיל הפנסיה בבריאות טובה, יכלו לבחור בין שתי אפשרויות קיצוניות. האפשרות האחת הייתה לעבור לבית אבות ולעזוב לחלוטין את סביבת המגורים המוכרת. פעמים רבות צעד זה היה כרוך בהוצאות כספיות מהותיות שחייבו את מכירת דירת המגורים. האפשרות השנייה הייתה להישאר בבית ולהתמודד ככל שניתן עם ניהול חיים רגילים, בכפוף למגבלות הגיל המבוגר. […]

למי מתאים דיור תומך?

זה לא סוד שתוחלת החיים בישראל, ובעולם המערבי כולו, נמצאת בשנים האחרונות במגמת עליה. עובדה זו מגדילה למעשה את האחוז היחסי של אוכלוסייה מיוחדת במינה, בעלת צרכים ורצונות משלה – והיא אוכלוסיית הקשישים. כך, עבור רבים הנמנים על קבוצה זו, עומד פעמים רבות הצורך ליצור מסגרת דיור אשר תתאים לצרכים שלהם כמו כפפה ליד. אפשרות […]

דיור מוגן או בית אבות?

אצל רבים מבני הגיל השלישי ובני משפחותיהם מגיע שלב בו הם מרגישים כי המגורים העצמאיים בבית הפרטי אינם מתאימים עוד, וכי יש צורך במסגרת דיור מוגנת. בפני קשישים אלה ובני משפחותיהם עומדות שתי אפשרויות: מעבר לבית אבות או לדיור מוגן. חשוב לדעת כי מדובר בשתי מסגרות בעלות מאפיינים שונים. דיור מוגן או בית אבות – […]