All posts in category בית אבות

דיור מוגן או בית אבות?

אצל רבים מבני הגיל השלישי ובני משפחותיהם מגיע שלב בו הם מרגישים כי המגורים העצמאיים בבית הפרטי אינם מתאימים עוד, וכי יש צורך במסגרת דיור מוגנת. בפני קשישים אלה ובני משפחותיהם עומדות שתי אפשרויות: מעבר לבית אבות או לדיור מוגן. חשוב לדעת כי מדובר בשתי מסגרות בעלות מאפיינים שונים. דיור מוגן או בית אבות – […]

בית אבות לתשושי נפש

בתי אבות משמשים מסגרת דיור לקשישים עצמאיים, המסוגלים לתפקד בכוחות עצמם, או לקשישים שאיבדו את היכולת לתפקד ולפיכך זקוקים לסיוע ולטיפול צמוד. בתי אבות נחלקים למספר סוגים המובדלים זה מזה בהתאם לרמת התפקוד של הדיירים: בית אבות לעצמאיים, בית אבות סיעודי וכן בית אבות לתשוש נפש. בהתאמה לעלייה בתוחלת החיים הקיימת כיום בעולם, כך גם […]

בית אבות סיעודי

הזקנה היא שלב בחיים המעלה חששות וסימני שאלה רבים. כיום, עם התקדמות הרפואה וחידושי המחקר, תוחלת החיים עלתה בצורה ניכרת ועמה עלה גם פרק הזמן של הטיפול הסיעודי לו נזקק הקשיש. מצב סיעוד הינו מצב שאינו קל הן לקשיש עצמו והן לבני המשפחה הסובבים אותו. מה קורה כשמתהפכים התפקידים והילדים הופכים להיות ההורים של הוריהם? […]

בית אבות לעצמאים ולתשושים

קשישים רבים ובני משפחותיהם מגיעים לנקודת זמן בה עולה השאלה אם הגיעה השעה לפנות לפתרונות דיור כדוגמת בית אבות או דיור מוגן. לרוב, בין אם מדובר בהחלטה אישית של הקשיש ובין אם מדובר ברצון בני המשפחה, ההחלטה מעורבת ביחס וברגשות אמביוולנטיים שאינם פשוטים. בין הדוגמאות לתחושות אלו נמצאת "הודאת" הקשיש בזקנתו, הצורך להתאים עצמו לחוקים […]

בית אבות בן גוריון

בית אבות בן גוריון מציע טיפול אישי ומסור הניתן על ידי צוות עובדים מיומן ומנוסה. מטרתנו היא מתן שירות מכל הלב לבני גיל הזהב מתוך השקפה כי בית אבות הינו הבית החדש של הקשיש, ובבית יש להרגיש בבית. בית אבות בן גוריון מוקיר את מייסדי המדינה הקשישים בני גיל הזהב – אנחנו אמונים על שמירה […]